Zapytanie ofertowe nr 6/2020 na świadczenie usług transportu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług transportu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami

 w związku z realizacją projektu pn. Otwarci na samodzielność, RPWP.07.02.02-30-0101/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII: Włączenie społeczne; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do mieszkań treningowych i usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami – ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Konina i powiatów : konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego w okresie do 28.02.2023 r.

  1. Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie transportu jednym pojazdem dla jednocześnie maksymalnie 7 osób (w tym, max. 1 osoba z niepełnosprawnością ruchową na wózku inwalidzkim). Zamawiający wymaga aby transport był dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszającą się na wózkach inwalidzkich.
  2. Usługi świadczone będą od poniedziałku do niedzieli, przez okres trwania projektu.
  3. Usługa transportowa będzie realizowana średnio 1250 km miesięcznie.
  4. Realizacja usługi odbywać się będzie z/do Mieszkania treningowego przy ulicy Erazma Pietrygi 3 w Koninie oraz z/do miejsc odbywania treningów przez Uczestników projektu.
  5. Harmonogram realizacji a także trasy przewozu zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia z Wykonawcą.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Fundacja Otwarcie
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Dubanosow
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Czarnecka
Liczba odwiedzin:928