Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/1/2020 na świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie Konina i powiatów : konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego, w miejscu ich zamieszkania oraz w wybranych miejscach, w których zadaniem asystenta będzie towarzyszyć Uczestnikowi Projektu. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach także w soboty, niedziele i święta.
 2. Zamawiający planuje zlecenie 2 osobom świadczenie usług asystenckich. Zakłada się miesięczny przydział godzin dla 1 asystenta na ok. 45 godzin w miesiącu. Podział godzin usług dla poszczególnych Oferentów nastąpi po wyłonieniu kandydatów.
 3. Zamawiający dopuszcza realizację większej lub mniejszej ilości godzin w miesiącu przez danego Wykonawcę w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania uczestników, do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
 4. Dopuszcza się składanie ofert na realizację pojedynczego zlecenia rozumianego jako zatrudnienie jednego asystenta realizującego miesięcznie średnio 45 godzin wsparcia.
 5. Zamawiający przewiduje zwrot kosztów dojazdu asystenta do miejsca świadczenia usługi.
13 września 2020
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE 2/1/2020 na świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2/2020 na świadczenie usług superwizji realizowaną przez psychologa

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług superwizji przez psychologa.
 2. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach także w soboty i niedziele.
 3. Zamawiający planuje zlecenie maksymalnie 16 godzin miesięcznie dla 1 superwizora. Łącznie zakłada się zrealizowanie 480 godzin w okresie trwania projektu.  
 4. Realizacja usługi odbywać się będzie w Mieszkaniu treningowym przy ulicy Erazma Pietrygi 3 oraz ul. Kilińskiego 1 w Koninie.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13 września 2020
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2/2020 na świadczenie usług superwizji realizowaną przez psychologa

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/1/2020 na świadczenie usług specjalisty do spraw funkcji diagnostyczno - opiekuńczych w mieszkaniu treningowym

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds funkcji diagnostyczno-opiekuńczych w mieszkaniu treningowym.
 2. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach także w soboty, niedziele i święta.
 3. Zamawiający planuje zlecenie maksymalnie 160 godzin miesięcznie dla 1 specjalisty. Łącznie zakłada się zrealizowanie 4800 godzin w okresie trwania projektu.  
 4. Realizacja usługi odbywać się będzie w Mieszkaniu treningowym przy ulicy Erazma Pietrygi 3 w Koninie oraz w miejscach odbywania się treningów.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
13 września 2020
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE 7/1/2020 na świadczenie usług specjalisty do spraw funkcji diagnostyczno - opiekuńczych w mieszkaniu treningowym