Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja "OTWARCIE" zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu: Otwarci na samodzielność.

Termin składania ofert: 29.08.2022.

Szczegółowe informacje w załączniku.

20 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnościami

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami

Fundacja "OTWARCIE" zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizację usług transportu dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu: Otwarci na samodzielność".

Termin składania ofert 29.08.2022.

Szczegółowe informacje w załączniku

20 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami

Zapytanie ofertowe nr 6/2020 na świadczenie usług transportu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług transportu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami

 w związku z realizacją projektu pn. Otwarci na samodzielność, RPWP.07.02.02-30-0101/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII: Włączenie społeczne; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do mieszkań treningowych i usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami – ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Konina i powiatów : konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego w okresie do 28.02.2023 r.

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe nr 6/2020 na świadczenie usług transportu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami